Biografia

Antoni Marzal Bolinches va näixer a Xätiva l’any 1941. Mestre d’escola i autodidacta de la fotografia s’integrà en A.F.S.A (Agrupación Fotofráfica Setabense de Aficionados) l’any 1975 en que començà a dedicar-se de forma seriosa a activitats fotografiques creatives. Des d’aleshores ençà, el seu quefer fotogràfic s’ha adreçat cap a diversos aspectes: va presidir A.F.S.A. durant part de la década dels 80, ha collaborat com a ensenyant en cursets i allers fotogràfics a Xâtiva i altres indrets de la comar-ca, ha participat en diversos salons collectius i concursos fotogràfics i, sobretot ha retratat durant molts anys els paisatges i la gent del seu poble.

Entre les exposicions individuals cal remarcar:

  • Libreria La Costera, Xàtiva, anys 1986 i 1987.
  • „Personatges“, Xativa, Casa de Cultura, any 1987.
  • „Los hijos del sol“, Alzira, Casa de Cultura, any 1993
  • „D’on comença el seca“, Xátiva, Casa de Cultura, any 2002.