La Fira del Bestiar a Xàtiva

Envers la Fira del bestiar de Xàtiva

Xàtiva, des de temps antics ha estat junt amb la seua Comarca, una zona multiètnica, agrícola, comercial i cultural, que al llarg període musulmà va tenir gran importància.
El conreu de les terres de la nostra Comarca va evolucionar amb les tècniques aportades pels nous pobladors nord-africans amb les dels habitants autòctons.
Amb la conquesta cristiana, hi havia una convivència entre cristians, musulmans i jueus. Agricultors, artisans i ramaders.
A l’any 1250, Xàtiva per privilegi atorgat pel Rey Jaume I, es convertí en una Ciutat centre comercial, agrícola i ramadera.
Aquest privilegi comportava la creació de una fira anual agrícola i ramadera.
Al sègle XV una nova ètnia aparegué: els gitans procedents de l’ Europa central eren comerciants del ramat.
Des d’aleshores ençà, la fira del bestiar de Xàtiva ha evolucionat amb exposició i venda de animals per a feines agrícoles i de càrrega, eines per a les activitats agrícoles.
Els gitans i “payos” s’apleguen cada any per la fira per a fer les oportunes transaccions comercials del ramat, procedents de diversos pobles de les Comarques pròximes, donant-li a la Fira un caire festiu.
Als anys 70 es creà un concurs de tir i arrossegament que contínua com una atracció més de la Fira destacant l’esport autòcton.
Molts fotògrafs han retratat els personatges més típics de la Fira.
Pel que a mí respecta, fa 50 any que indefectiblement vaig retratant la Fira del bestiar en tots els aspectes.
Les meues fotos procedeixen de negatius en B/N.

2 Comments

  1. Excel·lent treball del Xativí Antoni Marzal a la nostra Ciutat, una dedicació plena de passió, recopilant imatges des de la seua personalitzada visió i les seues càmeres fotogràfiques, a través de la seua dilatada vida. Gràcies.

  2. Impresionantes Fotos Sr.Marzal!!! Está aportando mucho a la historia de su ciudad , a su memoria gráfica y a la Cultura en general.Weiter so!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *